4kunststeden.be

In 1998 werd door Florastappers Gent de idee geuit om met enkele clubs samen te werken die een avondstadswandeling inrichten. Enkele clubs sprongen op de kar en we bespraken de samenwerkingsmodaliteiten. De oorspronkelijke clubs waren: De Neuzen uit Antwerpen, Hanske de Krijger Oudenaarde, De Frisse Stappers Brugge en Florastappers Gent vzw. Dat elke provincie vertegenwoordigd was bleek mooi meegenomen.

Na de eerste praktische afspraken moest een passende naam voor de samenwerking gekozen worden. We zochten een rode draad die de vier steden verbond en vonden dit al vlug in het kunstpatrimonium dat elke stad te bieden had. Daarvan zouden we de wandelaars dan ook laten genieten in een unieke verlichte sfeer. Zo ontstond de Vierkunststedentrofee.

Na de eerste editie haakte Antwerpen af, maar al vlug hadden we een nieuwe kandidaat om de rangen te vervoegen nl. WSK Marke die te Kortrijk inrichtte. Het gezamenlijk aantal deelnemers bleef de eerste edities rond de 7 000 wandelaars schommelen, een niet onaardig aantal gezien in deze periode van het jaar de weersomstandigheden meer dan ooit de spelbreker kunnen zijn.

De laatste jaren schommelt het deelnemersaantal reeds rond de 10 000 wandelaars en in 2015 werd de kaap van de 12 000 wandelaars ruim overschreden. De editie van 2017 brak alle records met 13 453 deelnemers.

In 2018 beslisten de Frisse Stappers Brugge hun clubwerking stop te zetten, wat ook het einde betekende van de samenwerking binnen de Vierkunststedentrofee. Er werd echter vrij vlug een nieuwe club bereid gevonden de fakkel in Brugge over te nemen. Voor de editie van 2019 nemen de Brugsche Globetrotters de organisatie in Brugge over.